Acasă Noutăți Frumosul final al proiectului ,, Generații tinere active pentru trecut”

Frumosul final al proiectului ,, Generații tinere active pentru trecut”

287
DISTRIBUIȚI

Conferința finală a proiectului „Generații tinere active pentru trecut” a avut loc la muzeul „Din suflet, suflet răsare” din liceul teoretic „Ștefan Ciobanu” s. Talmaza. La activitate au participat dl Nicolae Molozea, președintele raionului, dl Vasile Gherman, vicepreședintele raionului, dl Iulian Ungureanu, coordonator proiecte, Centrul de Informare pentru Autoritățile Locale, managerii muzeelor și activul, partenerii în implementarea proiectului de la direcțiile economie, educație, cultură, APL.

Din 19 muzee existente la moment în raion la acest eveniment de amploare au participat, cu expoziții reprezentative, 17. Ghizii din rândul elevilor au vorbit despre colecțiile muzeelor și implicarea tinerilor în colectarea exponatelor și activitatea muzeistică. Au fost prezentate atât expoziții tematice (timbre poștale, monede, clopoței, broderii, icoane, samovare etc.) cât și generale. Practic toți ghizii s-au descurcat de minune, povestind despre istoria, tradițiile și obiceiurile localităților și mulțumind consătenilor care au donat muzeelor diferite exponate cu valoare cultural-istorică care nu poate fi estimată în bani. Astfel, proiectul implementat încă odată a confirmat faptul că prin crearea și dezvoltarea muzeelor se face simțit respectul generațiilor de azi faţă de valorile materiale şi spirituale create de-a lungul deceniilor de moșii și strămoșii neamului.

Nu întâmplător activitatea în cauză s-a desfășurat la muzeul „Din suflet, suflet răsare”. Cu adevărat, aici, la liceul „Ștefan Ciobanu”, s-a depus mult suflet pentru a valorifica toate posibilitățile oferite în cadrul proiectului. Prin urmare, muzeul a fost transferat din localul vechi în încăperi noi, reparate și mobilate, spațiul cărora permite de a expune spre văzul publicului cu mult mai multe exponate valoroase colectate de la localnici.

După evaluarea expozițiilor dra Adelina Barbăneagră, șef interimar al direcției economie și atragerea investițiilor, a deschis conferința propriu zisă cu prezentarea rezultatelor proiectului. Dânsa a accentuat că acest proiect a fost implementat datorită suportului poporului american și polon oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) şi de către Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone, în cadrul Fondului de Granturi Mici al Centrului de Informare pentru Autorităţile Locale. Costurile totale ale proiectului sunt următoare: bugetul total – 399795,00 MDL, contribuţia donatorului – 312595, 00 MDL, contribuţia Consiliului raional – 87 200, 00 MDL.

Dra Barbăneaqră a trecut în revistă toate activitățile proiectului „Generaţii tinere active pentru trecut”: lansarea proiectului, evaluarea situaţiei existente a celor 19 muzee din raionul Ştefan Vodă, cursuri de formare la subiectul dezvoltarea atractivităţii muzeelor, renovarea şi dotarea a 5 muzee de importanţă regională din satele Talmaza, Crocmaz, Copceac, Răscăieți, Tudora, organizarea şi desfăşurarea campaniei „Colecţii şi colecţionari”. Numărul beneficiarilor este vast: 19 managerii şi membrii activului muzeelor din 17 localităţi ale raionului, care au participat la instruirile în planificare, educaţie şi marketing; direcţia cultură, tineret, sport şi turism, direcția generală educaţie a Consiliului raional Ştefan Vodă, 17 primari ai localităţilor beneficiare de muzee, 2000 tineri şi adolescenţi din 17 localităţi, care au fost încadraţi în ateliere de lucru şi instruiţi în arta jurnalismului şi a colecţionării. Folclorul tradiţional, specific localităţii, deprinderile acumulate şi obiectele confecţionate la atelierele de creaţie, în cluburile pe interese au fost prezentate în cadrul expoziţiei finale a proiectului „Urcaţi copii în caravana muzeelor”, înalt apreciată de conducerea raionului, cei prezenți la eveniment. Rezultatele finale confirmă că principalele obiective ale proiectului au fost realizate cu succes.

Despre un alt beneficiu al proiectului – pagina web www.turismsv.com – a vorbit dl Sergiu Bulgari, specialistul serviciului integrare europeană și investiții. La fel, în cadrul proiectului au văzut lumina zilei cartea cu CD – Ghidul Muzeului (material educativ) și cărțile de vizită a muzeelor.

Pe parcursul anului au apărut și unele practici bune în activitatea muzeelor despre care au vorbit dna Valentina Sînchetru, specialistul DGE, și dna Valentina Uța, șefa DCTST. Unele idei frumoase au sugerat dna Tatiana Marin, directorul „Muzeului verde” din centrul raional, și dl Nicolae Nastasi.

A bucurat sufletele devotate folclorului național minispectacolul muzical prezentat de activul muzeului „Din suflet, suflet răsare”.

Momentul de vârf al evenimentului a fost „Gala muzeografului tânăr”, președintele și vicepreședintele raionului înmânând diplomele și trofeele pentru activitatea de cercetare, salvare şi conservare a patrimoniului spiritual şi material al ţinutului de baştină în cadrul proiectului „Generații tinere active pentru trecut”, pentru implicare activă în campania „Colecții și colecționari”, pentru susținere și implicare activă în implementarea proiectului. Dl Molozea și dl Gherman au mulțumit celor care au depus suflet și o muncă enormă mai mult în bază de voluntariat pentru a aduce o suflare nouă în activitatea muzeistică, pentru a spori atractivitatea turistică a localităților raionului, pentru a educă tineretului spiritul civic participator. Consiliul raional a susținut și va susține inițiativele tinerilor dornici de a păstra trecutul în numele viitorului prosper, a punctat dl Molozea.

Dl Iulian Ungureanu, coordonator proiecte, Centrul de Informare pentru Autoritățile Locale, un partener activ care a acordat sprijinul necesar pe parcursul perioadei de implementare a proiectului, a informat prezența despre propuneri noi de proiecte din partea CIAL. Deci, acolo unde cetățenii activi indiferent de vârstă caută posibilități de a schimba viața în mai bine nu există stagnare și deznădejde. În această ordine de idei proiectul „Generații tinere active pentru trecut” este o dovadă elocventă…

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”