Acasă Muzee

Muzee

Muzeul Verde din or. Ștefan Vodă  Originalitatea muzeului este prezentată prin specificul valorificării şi protecţiei patrimoniului muzeal cît şi a cadrului natural a Regiunii fizico – geografice de Sud – Est. În prezent baza patrimoniului muzeal este constituită din colecţia de animale şi păsări naturalizate reprezentanţi ai speciilor rare incluse în Cartea Roşie a Moldovei, României şi Ucrainei.  Colecţia dată fiind formată de taxidermistul  Ştefan Tudoreanu – numele căruia muzeul îl obţine în anul 2000. Exponatele muzeului sunt prezentate în cîteva secţii: Paleontologie; Păsări de baltă; Animale de silvostepă, Păsări răpitoare, Animale şi păsări domestice, Specii vulnerabile şi periclitate de plante. În 2014 sa dat start  deschiderii  a trei filiale a muzeului verde în satele Talmaz, Crocmaz şi Ermoclia.

m1M2

m3

Muzeul gloriei militare „ Memoria poporului” din or. Ștefan Vodă   Instituţia a adunat o colecţie imensă de circa 20000  scrisori documente originale  fotografii obiecte  a ostaşilor sovietici locuitori ai or. Ştefan Vodă care şi-au pierdut viaţa în focul războiului şi mai ales în luptele operaţiunii Iaşi – Chişinău desfăşurată în perioada aprilie-august 1944. Acest volum enorm de documente a fost acumulat,  timp de circa  50 de ani,de  fondatorul  Muzeului   Gloriei Militare  Ceapchi Nichifor.

m5

Muzeul de Istorie şi Etnografie din s. Crocmaz  Înfiinţat abia în 1986 acesta reuşeşte în scurt timp să-şi obţină popularitate prin rîndurile vizitatorilor fiind vizitat de publicul din China, Austria, Finlanda, Anglia, America, Suedia. În expuneri îtîlneşti oale de argilă de diferite dimensiuni , furci de lemn, furci de tors, vîrtelniţe, suveici un război de ţesut.. Interes prezintă şi o rîşniţă manuală  care  este confecţionată aproape totalmente din lemn avînd doar cîteva piese din metal. Este prezent şi un spaţiu aparte cu expoziţii fotografice a regretatei actrise     a teatrului Luceafărul din Chişinău Ecaterinei Malcoci  născută în s. Crocmaz  în afară de fotografii se găsesc şi o serie de articole şi lucrări despre viaţa şi activitatea artistei de teatru.

Fără titlu

Muzeul de Istorie şi Etnografie din s. Răscăieți A început să-şi adune exponatele încă în  anul 1949 acestea fiind unelte de luptă şi muncă din cremene ale oamenilor primitivi: cuţitaşe, vase vechi, răzuitoare, vîrfuri de suliţe şi săgeţi. Piesele au fost adunate şi clasificate de Şireaev  Anatol Alexeievici în rezultatul excursiilor cu elevii şcolii şi săpăturilor arheologice. În 1968 la 23 februarie  în localul fostei biserici muzeul îşi deschide uşile pentru vizitatori. Din 1968 pînă în 1990 muzeul îşi desfăşoară activitatea în fosta biserică iar din 1990 acesta este strămutat în casa de cultură. Din expoziţie curiozitate prezintă o amforă antică şi cioburi de amfore greceşti găsite pe malul Nistrului dar şi osemintele unui mamut.

Muzeul ţinutului natal “Baştina” s. Antonești, a fost fondat în anul 1980, din iniţiativa pedagogilor de istorile, Liudmila şi Vladimir Bacalov, şi cu aportul localnicilor, care cu puterile proprii au amenajat materialele colectate într-o încăpere a gimnaziului “Mihai Eminescu” din satul Antoneşti. Materialele au fost colectate de către membrii cercului muzeului. Muzeul este înzestrat cu obiecte vechi care reprezintă specificul localităţii şi cu material despre personalităţile remarcabile la nivel de localitate. Materialele sunt împărţite pe următoarele categorii: Istoria satului; Legende despre toponimicul localităţii; Obiecte legate de ocupaţiile oamenilor; Obiecte de uz casnic; Casa Mare; Perioada celui de-al doilea război mondial; Personalităţi locale; Perioada sovietică.

An1

Muzeul din s. Căplani  locul unde se ascunde timpul.  În procesul de formare această instituție a trecut prin mai multe etape. La baza crearii muzeului a fost profesorul de istorie Oprea Ion, care în anii 1980, a început cu elevii să adune de la săteni obiecte, unelte de lucru de care se foloseau în trecut. Însă  din lipsa încăperii nu a fost amenajat un muzeu.

gh

   În anul 2000 cu aportul profesoarelor Grigoriev Olga și Bunica Nina s-a găsit și amenajat  o încăpere pentru muzeu. S-au adunat mai multe exponate. În anul 2008 cu aportul profesorului de istorie Tabunscic Valeriu s-a mai amenajat inca o încăpere alăturată celei care era. A fost posibilă o sistematizare mai detaliată a exponatelor. La amenajarea muzeului au contribuit mult elevii gimnaziului din localitate.

zal

   Toate obiectele din muzeu au însemnătate, deosebită datorită faptului că sunt  o parte a istoriei satului natal. Din patrimoniul muzeului fac parte: obiecte de tapiserie folosite la împodobirea locuințelor; prosoape,goblenuri,obiecte croșetate, haine pe care le purtau localnicii în trecut, unelte folosite în agricultură și gospodăria casei; furci,greble, unelte pentru prelucrarea cînepei, știubei pentru rufe, unelte pentru aranjarea stufului pe casă, veselă,ulcioare,oale de lut, colecție de icoane,documente,acte.

icon 1

Muzeul de studiere a plaiului natal din s. Cioburciu. Muzeul a fost fondat în anul 2000 și înregistrat la Ministerul Culturii. Fondator fiind profesoara de istorie Toderică Elizaveta. O parte din materiale erau adunate încă din anii precedenți,dar nu fusese  sistematizate și aranjate. Pe parcurs direcția școlii a oferit spațiul holului școlii cu mărimea de 100m2, unde se amplasase materialele colectate.

În colectarea exponatelor sa  implicat întreaga comunitate inclusiv elevi ai școlii. În prezent colecția numără peste 330 de exponate care au fost repartizate pe secțiuni: Unelte, Gospodăria Casnică, Agricultură, Paleontologie, Numismatică, Arme și Muniții, Casa Mare, Școala.

 Aici se găsesc mostre de fosile  un ciocan din epoca de piatră. Se mai găsesc bucăți de ceramică descoperite în urma săpăturilor arheologice efectuate în 1985 de către arheologul I.F.Cebotarenco în Valea Tîrgului, precum  și două străpungătoare de cupru,un nasture de bronz(sec.X î.e.n.). În 1970 pe teritoriul satului s-a găsit o monedă romană de argint din perioada lui Marc Aureliu (a.161-180 e.n.).

Secțiunea Unelte include instrumente de prelucrare manuală a lemnului, unelte de pescuit, cîntare, tocile, tesle, gealăe, ș.a.

Muzeul ”Din suflet –Suflet  Răsare ”din s. Talmaza.  Amplasat în incinta Instituției Publice “Liceul Teoretic Ştefan Ciobanuţ, raionul Ştefan Vodă. Adus la viaţă în 1998 de către doamna Puşcă Eleonora, profesoară de istorie , la inițiativa şi dorinţa copiilor. Muzeul dispune de un tezaur de mai mult de 1000 de obiecte, străjuit de covoare, broderii, paturi, perne haine naționale , haine militare, samovare, lăzi, ceasuri, icoane, prosoape, vase. Muzeul este împărţit pe trei compartimente; 1) Casa Mare, 2) Cămara Gospodarului, 3) Muzeul Păpuşilor.

talm 1

Cel mai vechi obiect este un vîrf de suliţă aceasta se trage din epoca fierului de la Geto-Daci și a fost găsit pe teritoriul satului . Muzeul se deosebește de celelalte prin faptul că aici se găsește o colecție remarcabilă de păpuși.

  În muzeu  se păstrează și o donaţie de cărţi religioase ce datează aproximativ din anii 1600. O miniatură ce se credea dispărută ce făcea parte din tezaurul Românesc ”Evanghelia după Ioan,, ferecată în argint ce simboliza unirea Basarabiei cu România mamă 1918” aceasta a fost donată bisericii de însăşi Academicianul, istoricul şi marele luptător al unirii Ştefan Ciobanu care era pe atunci ministru al cultelor în această perioadă în seara de 27 iunie 1940 s-a cedat Basarabia la U.R.S.S.

Muzeul multifuncțional ,,La bunici,, din s.Tudora. a fost creat pentru a fi vibrant, interactiv și captivant. Muzeul este un loc care promovează salvgardarea patrimoniului material și imaterial al comunei, oferind un mediu sigur de învățare unde tinerii pot combina teorie și practică. Aici tinerele generații își descoperă  noi talente și abilități, ce e o motivație continuă de a păstra tradițiile strămoșilor lor.  MM funcționează ca un atelier de lucru pentru toți doritorii ce iubesc să creeze ceva cultural și de artă, care este constructiv și frumos. MM este o fereastră în trecut  și este vitală pentru s.Tudora care vrea să păstreze tradițiile sale.

IMG_1876

Scurt istoric: În vara 2012 la ședința echipei de lucru de la Centrul Comunitar Unitate(CCU ) din Tudora ce aparține AO,,Keystone- Moldova”(AO,,KHSIMA”) s-a născut  ideia de a  crea din casuța (str.I.Palancean 41)deja mică pentru serviciile noastre un muzeu, dar…,,, să nu fie simplu unde se vor păstra obiecte vechi, ci un muzeu unde  oricine să poată veni să confecționeze cu mîinile lui ceva frumos,, a spus doamna Malcoci Ludmila director AO,,Keystone- Moldova” și apoi Barbaneagra Tatiana lucrător la CCU a adăugat ,, la noi se practica odată confecționarea lucrărilor din scoici, lozie, paie, pănușe…”  ar fi  bine  să se învețe copii și tineretul  țesutul ,croșetatul, brodatul și alte meșteșuguri  ce le mai găsim încă în sat sau altele care chiar au dipărutși nu mai știe nimeni. Dar întrebarea era cine să se ocupe de colectarea exponatelor, de amenajare și alte lucrări ce trebuie pentru a crea un muzeu. În primăvara anului 2013 prin un mic proiect Malancea Liliana,director local al CCU  cu Quinn Walker,voluntar de la Corpul Păcii au realizat idea de a crea un muzeu  multifuncțional ca un atelier de lucru  pentru copii de la gradiniță și gimnaziul satului. În cadrul acestui proiect s-a  și pornit colectarea exponatelor prin sat și s-a dotat parțial atelierul de lucru cu ustensile de lucru în lemn, lut, unele materiale ce trebuie la croșetat, brodat.

panuse

IMG_1478

IMG_1865

La 19 mai 2014 s-a luat  decizia oficială a consiliului local cu permisiunea de a organiza un muzeu al satului în localul de pe str.Ion Palancea 41(fostul local al CCU). Înainte de a elabora proiectul de creare a MM,,La bunici”  am organizat ședințe cu  autoritățile și agenții economici ai satului ca să împătășim ideia. S-a acceptat ideia  cu mare entuziasm și în colectivul cadrelor didactice din gimnaziul local. Deasemenea  copii,tinerii și  bătrînii satului au fost bucuroși să audă despre crearea MM,,La bunici”. Materialele au fost selectate de doamna  Tatiana Barbaneagra de pe la case și oamenii au răspuns la anuțul despre colectarea obiectelor  pentru muzeul satului. La crearea muzeului și-au adus contribuția financiară AO,,Keystone Human Services International Moldova,,  agenții economici din sat, Corpul Păcii și APL.

Patrimoniul MM,,La bunici,, din Tudora cuprinde  peste 300 piese ce reprezintă  locașul și gospodăria unei familii de moldovean de pe malul drept al Nistrului din sud estul țării, printre care piese de valoare, cum ar fi :acte/  documente  de arendă și vânzare a pământului, certificate de căsătorie, pomelnic ș.a. de prin anii 1900, camașa cu pui ce are mai bine de 100 ani, șalincă, covor țesut la druc din 1947 ș.a. În atenția vizitatorilor un obiect foarte impresionant este patifonul, care datează din anii 1940 și este funcțional. Deasemenea include și colecții de documente, fotografii , cărți ai scriitorilor din sat și a persoanelor remarcabile, cum ar fi: Ștefan Culea, Anatol Ciumac, Teodor Ciumac, Valentina Pelivan. Aici  mai avem și colecții sezoniere din arta decorativa în cadrul unor proiecte educaționale pentru copii.

Muzeul „LA CASA PĂNTEASCĂ” s. Copceac  reprezintă o filă importantă în  Cartea de vizită a localităţii Copceac, este un simbol repezentativ al neamului,un izvor nesecat de sentimente umane, de stimă şi  recunostinţă,de dragoste, mîndrie, credinţa strămoşească în Dumnezeu.

Visul de a fonda un muzeu al satului era de mai multe decenii, dar a devenit  realitate la 01 septembrie 2005, atunci cînd  a fost deschis în cadrul unui Proiect finanţat de Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a Organizaţiilor Neguvernamentale din Moldova  CONTACT   cu susţinerea financiară a Fundaţiei Soros Moldova şi ICCO din Olanda în cadrul Programului de Dezvoltare Comunitară şi contribuţia locuitorilor satului, susţinerea financiară a Asociaţiei Părinţilor şi Pedagogilor „Copceac – Succes”,  primăriei satului şi SRL „Focaro – Agro”. Muzeul este amplasat în incinta gimnaziului din localitate la etajul doi în cinci  încăperi: ograda gospodarului, casa mare, cămara, chimnatul, tinda. Vizitatorii admiră surprinşi exponatele muzeului, căci sunt
deosebite aparţin trecutului şi se bucură nespus de mult că Ele trăiesc aici a doua  viaţă.

NUMĂRUL EXPONATELOR (CELE ORIGINALE) – constituie peste 2500 exemplare, dintre care sunt originale – 2250, toate aceste exponate au fost colectate de la gospodarii din localitate prin intermediul membrilor cercului de Etnografie şi Muzeistică  şi elevii şcolii s-au donate muzeului de însuşi stăpînii lor.

FONDATORI –  Asociaţia Părinţilor şi Pedagogilor „Copceac – Succes” în frunte cu directorul şcolii din Copceac Ciobanu Feodora, cadrele didactice, părinţii şi  elevii şcolii.